Съвестта се загубила

Име на ресурса

Съвестта се загубила

Автор:

Салтиков-Шчедрин, Михаил Евграфович

Подзаглавие:

Приказка

Година на издаване:

1926

Брой/кн.

1

Страница:

1-9

Език:

рус.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки,

Цитат

“Съвестта се загубила,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/61082

Изходни формати