Книгите на Григорий Петров

Име на ресурса

Книгите на Григорий Петров

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1926

Брой/кн.

1-5

Страница:

25-31 ; 27-31

Имена, за които става дума:

Петров, Григорий

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

писатели, руски,

Цитат

“Книгите на Григорий Петров,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/61088

Изходни формати