Песен

Име на ресурса

Песен

Автор:

Карановски, Иван

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1919

Брой/кн.

8

Страница:

115

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца бит

Цитат

“Песен,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/65902

Изходни формати