Все гладен!...

Име на ресурса

Все гладен!...

Автор:

Кирилов, Иван

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1919

Брой/кн.

9-10

Страница:

132-134

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

бедност,
разкази за деца

Цитат

“Все гладен!...,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/65905

Изходни формати