Вятърът

Име на ресурса

Вятърът

Автор:

Чешмеджиев, Ст

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1919

Брой/кн.

9-10

Страница:

142

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

вятър,
разкази за природата

Цитат

“Вятърът,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/65911

Изходни формати