Към родителите, учителите и децата

Име на ресурса

Към родителите, учителите и децата

Автор:

Ватев, Стефан Ватьов

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1933

Брой/кн.

1, май

Страница:

с. 1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

периодичен печат, български Здраве Хигиена

Цитат

“Към родителите, учителите и децата,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/67502

Изходни формати