Първа помощ при нещастни случаи

Име на ресурса

Първа помощ при нещастни случаи

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1933

Брой/кн.

1, май

Страница:

с. 2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

първа помощ

Цитат

“Първа помощ при нещастни случаи,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/67508

Изходни формати