Най-добрият лекар

Име на ресурса

Най-добрият лекар

Автор:

Паспалеева, Веса

Подзаглавие:

Сценка в 3 картини

Година на издаване:

1938

Брой/кн.

4

Страница:

1-31

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пиеси, детски

Цитат

“Най-добрият лекар,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/69950

Изходни формати