Велики българи

Име на ресурса

Велики българи

Подзаглавие:

Есе

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

1-2

Страница:

1

Имена, за които става дума:

Климент Охридски, св.

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Из нашето минало

Ключови думи, тематика и географски понятия:

исторически личности, български

Цитат

“Велики българи,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71185

Изходни формати