Среща в небесата

Име на ресурса

Среща в небесата

Автор:

Евалд, Карл

Заглавие:

Среща в небесата

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Карл Евалд

Източник:

сп. Евтина библиотека за деца

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

кн. 10

Страница:

Език:

дат.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за деца

Цитат

“Среща в небесата,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71527

Изходни формати