Художествената книжнина и детето

Име на ресурса

Художествената книжнина и детето

Автор:

Краев, Илия

Заглавие:

Художествената книжнина и детето

Подзаглавие:

Статия

Авторска отговорност:

Илия Краев

Източник:

сп. Нашето дете

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

кн. 10

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене

Цитат

“Художествената книжнина и детето,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/71538

Изходни формати