Болен легна млад...

Име на ресурса

Болен легна млад...

Автор:

Христов, Кирил Генчев

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1904-1905

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

хайдути,
стихотворения, патриотични

Цитат

“Болен легна млад...,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76048

Изходни формати