Малкият благотворител

Име на ресурса

Малкият благотворител

Автор:

Янков, Т

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1904-1905

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

благотворителност, спестовност,
Македония,
поучителни четива разкази за деца

Цитат

“Малкият благотворител,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76051

Изходни формати