Историята на плодовете

Име на ресурса

Историята на плодовете

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1904-1905

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

ябълка, грозде,
плодове

Цитат

“Историята на плодовете,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76055

Изходни формати