Карлово

Име на ресурса

Карлово

Подзаглавие:

Очерк

Година на издаване:

1905

Брой/кн.

2

Страница:

Имена, за които става дума:

Левски, Васил

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Карлово, гр., Къкринско ханче,
градове, български исторически личности, български

Цитат

“Карлово,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76215

Изходни формати