Вярата на Северо-Американските индийци за сътворението на човека

Име на ресурса

Вярата на Северо-Американските индийци за сътворението на човека

Подзаглавие:

Легенда

Година на издаване:

1905

Брой/кн.

2

Страница:

23-24

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

индианци,
племена легенди

Цитат

“Вярата на Северо-Американските индийци за сътворението на човека,” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76219

Изходни формати