Книгите и вестниците имат душа...

Име на ресурса

Книгите и вестниците имат душа...

Автор:

Славейков, Петко Рачов

Подзаглавие:

от П. Р. Славейков

Източник:

сп. Нова картинна галерия

Година на издаване:

1938-1939

Брой/кн.

I

Страница:

с. 3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Книги Периодичен печат

Цитат

“Книгите и вестниците имат душа...,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/76616

Изходни формати