Душата тихо звъни

Име на ресурса

Душата тихо звъни

Автор:

Гочев, Д.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1921

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения

Цитат

“Душата тихо звъни,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77357

Изходни формати