Есенни вечери

Име на ресурса

Есенни вечери

Автор:

Димитров, Л.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1921

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

есен,
сезони

Цитат

“Есенни вечери,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77359

Изходни формати