Убиха и баща ми...

Име на ресурса

Убиха и баща ми...

Автор:

Костова, Цветанка

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1909

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Македония,
история на България

Цитат

“Убиха и баща ми...,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77366

Изходни формати