Цар и отшелник

Име на ресурса

Цар и отшелник

Автор:

Саади, Шейх

Подзаглавие:

[Приказка]

Авторска отговорност:

Благоев, Г.;прев.

Година на издаване:

1909

Брой/кн.

3

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Приказки

Цитат

“Цар и отшелник,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77483

Изходни формати