Любезни малки читателю!

Име на ресурса

Любезни малки читателю!

Автор:

Константинов, Александър Георгиев

Подзаглавие:

Редакционна бележка

Авторска отговорност:

Дядо Алеко;

Година на издаване:

1909

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Дядо Алеко е псевд. На авт. Александър Георгиев Константинов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Редакционни статии

Цитат

“Любезни малки читателю!,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77489

Изходни формати