Ученическите издания

Име на ресурса

Ученическите издания

Подзаглавие:

Едно пожелание

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

печат, български

Цитат

“Ученическите издания,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77510

Изходни формати