Гората в "Кървава песен"

Име на ресурса

Гората в "Кървава песен"

Подзаглавие:

Литературен анализ

Година на издаване:

1942-1943

Брой/кн.

4-5

Страница:

61-62

Имена, за които става дума:

Славейков, Пенчо Петков

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

литературна критика

Цитат

“Гората в "Кървава песен",” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77640

Изходни формати