Българският народ
Мелодия

Име на ресурса

Българският народ
Мелодия

Подзаглавие:

Стихотворения

Година на издаване:

1942-1943

Брой/кн.

4-5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

творби на деца

Цитат

“Българският народ
Мелодия,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77643

Изходни формати