Музика и религия

Име на ресурса

Музика и религия

Подзаглавие:

Разсъждения

Година на издаване:

1942-1943

Брой/кн.

4-5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

музика, българска

Цитат

“Музика и религия,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/77645

Изходни формати