Чистници

Име на ресурса

Чистници

Автор:

Билярска, Златина

Заглавие:

Чистници

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Златина Билярска

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1968

Брой/кн.

кн. 6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

природа, облаци, дъжд

Цитат

“Чистници,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78116

Изходни формати