Спасителят Юри

Име на ресурса

Спасителят Юри

Автор:

Стъпов, Петър

Заглавие:

Спасителят Юри

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Петър Стъпов

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1968

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, игри, кукла

Цитат

“Спасителят Юри,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78118

Изходни формати