Златно лято

Име на ресурса

Златно лято

Автор:

Даскалова, Лиана

Заглавие:

Златно лято

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Лиана Даскалова

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1968

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

сезони, лято

Цитат

“Златно лято,” Дигитална платформа, достъпна от 17 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78120

Изходни формати