Картина

Име на ресурса

Картина

Година на издаване:

1920-1921

Брой/кн.

3-4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

фигурална композиция,
графика

Цитат

“Картина,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78965

Изходни формати