Басни

Име на ресурса

Басни

Година на издаване:

1920-1921

Брой/кн.

3-4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Съдържа: Въжеиграч и пърт. - Лисица и козел. - Слон и мишка.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

лисица, козел, слон, мишка,
басни

Цитат

“Басни,” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78968

Изходни формати