Охридско езеро

Име на ресурса

Охридско езеро

Автор:

Вазов, Иван Минчов

Подзаглавие:

Написано при известието за освобождението на Охрид

Година на издаване:

1917-1918

Брой/кн.

2 и 3

Страница:

Език:

бълг.

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

езеро,
Охрид, гр.,
природа

Цитат

“Охридско езеро,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78970

Изходни формати