Занемелите камбани

Име на ресурса

Занемелите камбани

Автор:

Елин Пелин

Подзаглавие:

[Разказ]

Авторска отговорност:

Стоянов, Димитър Иванов;

Година на издаване:

1938-1939

Брой/кн.

4

Страница:

с. 199-204

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на авт. е Димитър Иванов Стоянов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Религии - Християнство

Цитат

“Занемелите камбани,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/78981

Изходни формати