Новата колоездачна победителка

Име на ресурса

Новата колоездачна победителка

Автор:

Друмев, А.

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1932-1933

Брой/кн.

8

Страница:

503-504

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

колоездене,
деца разкази за деца спорт

Цитат

“Новата колоездачна победителка,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80620

Изходни формати