Хайдут Велко

Име на ресурса

Хайдут Велко

Автор:

Христов, Кирил

Подзаглавие:

Из книгата “Самодивска китка” : Стихотворение

Авторска отговорност:

Петров, Велко;Генчев, Кирил Христов;

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

1, ян.

Страница:

Имена, за които става дума:

Велко, хайдут;за него

Език:

бълг.
Песни

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Пълното име на авт. е Кирил Христов Генчев. - Името на хайдут Велко е Велко Петров

Ключови думи, тематика и географски понятия:

хайдути,
история на България исторически личности, български

Цитат

“Хайдут Велко,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80627

Изходни формати