Петачето ми дай!

Име на ресурса

Петачето ми дай!

Автор:

Елин Пелин

Подзаглавие:

Народна приказка

Авторска отговорност:

Стоянов, Димитър Иванов;

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

2, февр.

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на авт. Димитър Иванов Стоянов. - Авторът установен по публ. в Събрани съчинения. Т. VIII. С. 1959. с. 205

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, семейно-битови

Цитат

“Петачето ми дай!,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/80635

Изходни формати