Карта на "Голяма София"

Име на ресурса

Карта на "Голяма София"

Описание

Публикация на карта на бъдещата "Голяма София" във в. "Мир", април 1938 г.

Файлове

21. КАРТА.JPG

Цитат

“Карта на "Голяма София",” Дигитална платформа, достъпна от 19 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81

Изходни формати