Багер

Име на ресурса

Багер

Автор:

Янчев, Тодор

Заглавие:

Багер

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Тодор Янчев

Източник:

в-к Другарче за тебе, чавдарче

Година на издаване:

1967 г.

Брой/кн.

кн. 9-10

Страница:

с. 5, с ил.

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца, багер

Цитат

“Багер,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81672

Изходни формати