Лилиното въженце

Име на ресурса

Лилиното въженце

Автор:

Маркова, Дита

Заглавие:

Лилиното въженце

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Дита Маркова

Източник:

в-к Другарче за тебе, чавдарче

Година на издаване:

1967 г.

Брой/кн.

кн. 9-10

Страница:

с. 7, с ил.

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, разкази за деца, поучителни четива

Цитат

“Лилиното въженце,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81674

Изходни формати