Който не работи не трябва да яде

Име на ресурса

Който не работи не трябва да яде

Автор:

Ран Босилек

Заглавие:

Който не работи не трябва да яде

Подзаглавие:

Народна приказка

Авторска отговорност:

Ран Босилек

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1948-1949

Брой/кн.

кн. 1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

народни приказки, труд, трудолюбие

Цитат

“Който не работи не трябва да яде,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81689

Изходни формати