Какво говорят птиците

Име на ресурса

Какво говорят птиците

Автор:

Станчева, Ел.

Заглавие:

Какво говорят птиците

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Преразк. Ел. Станчева

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

кн. 7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

птици

Цитат

“Какво говорят птиците,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81796

Изходни формати