Горделивият мехур

Име на ресурса

Горделивият мехур

Автор:

Марчевски, Марко

Заглавие:

Горделивият мехур

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Марко Марчевски

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

кн. 8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, игри

Цитат

“Горделивият мехур,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81801

Изходни формати