Пчелици

Име на ресурса

Пчелици

Автор:

Цанкова-Стоянова, Ст.

Заглавие:

Пчелици

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Ст. Цанкова-Стоянова

Източник:

сп. Чавдарче

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

кн. 8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пчели

Цитат

“Пчелици,” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81809

Изходни формати