Анастасия ПанайотоваЦелувката

Име на ресурса

Анастасия Панайотова
Целувката

Автор: Анастасия Панайотова
Година: 1993
Характеристика: Графика; Офорт, ч&б ; 67Х48 см

Файлове

Анастасия-Панайотова-Целувката.JPG

Цитат

“Анастасия ПанайотоваЦелувката,” Дигитална платформа, достъпна от 18 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/81843

Изходни формати