Шлепове пътуват ...

Име на ресурса

Шлепове пътуват ...

Автор:

Кирилов, Г. К.

Заглавие:

Шлепове пътуват ...

Подзаглавие:

Статия

Авторска отговорност:

Г. К. Кирилов

Източник:

в-к Другарче за тебе, чавдарче

Година на издаване:

1974 г.

Брой/кн.

кн. 2

Страница:

с. 6, с ил.

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

АЕЦ Козлодуй, разкази за деца

Цитат

“Шлепове пътуват ...,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/82184

Изходни формати