Духай, ветре!

Име на ресурса

Духай, ветре!

Автор:

Букова, Румяна

Заглавие:

Духай, ветре!

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Румяна Букова

Източник:

в-к Другарче за тебе, чавдарче

Година на издаване:

1974 г.

Брой/кн.

кн. 3

Страница:

с. 5, с ил.

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца, пролет, вятър

Цитат

“Духай, ветре!,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/82209

Изходни формати