Вранче с юрганче

Име на ресурса

Вранче с юрганче
Невероятно
Песента на паяка

Автор:

Киров, Радой

Заглавие:

Вранче с юрганче
Невероятно
Песента на паяка

Подзаглавие:

Стихотворения

Авторска отговорност:

Радой Киров

Източник:

сп. Весело славейче

Година на издаване:

1978

Брой/кн.

кн. 6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

дядо, баба, врана, паяк

Цитат

“Вранче с юрганче,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/82391

Изходни формати