Списание: Извор

Име на ресурса

Списание: Извор

Подзаглавие: Илюстровано списание за ученици и ученички
Редактор/Свързани лица: Иванов, Иван;ред.
Трифонов, Трифон Цанев;ред.
Начална година: 1892-1896
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца Перец Йос. Алкалай
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюсровано "доста грижливо редактирано" (сп. Ново време, 1897, кн. 4, с. 560)ученическо списание с разнообраззно и интересно четиво. Съдържа: стихове, разкази, биографии на знаменити хора, исторически и научно-популярни статии из науката и живота, критика и библиография. Значителна част от материала е преводен.
Тематика:
№ Иванчев: 2720
Забележки: Излиза на 15 число на всеки месец. Приложение: Книгите към III 1-7 - Teuimr,q :du/ej= 1894; към IV 5 - Майн Рид. Загубената гора. 1896