Списание: Млечен път

Име на ресурса

Списание: Млечен път

Подзаглавие: Илюстровано списание за юноши
Редактор/Свързани лица: Цанков, Христо-Дерижан;ред.
Христов, Добри;ред.
Атанасов, Георги;ред.
Начална година: 1924 - 1924
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Право
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Опит за художествено-литературно списание за младежи, с ил. Помества статии по българска и чужда художествена литература, характеристики на писатели, популярно-научно четиво, разглежда въпроси из областта на музиката, живописта и др.
Тематика:
№ Иванчев: 3866
Забележки: Между сътрудниците: Александър Балабанов, Людмил Николов Вълчанов, Димитър Хаджигеоргиев, Никола Ганушев, Димитър Гюдженов, Никола Георгиев Данчов, Асен Златаров, Иван Кирилов, Ана Карима, Елин Пелин, Димитър Подвързачов и др.