Списание: Юноша

Име на ресурса

Списание: Юноша

Подзаглавие: Илюстровано списание за ученички и ученици от прогимназиите
Редактор/Свързани лица: Тодоров, Димитър;ред.
Тричков, Бор.;
Иванова, Дора;ред.
Начална година: 1919 - 1923
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца Роглев
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Задача: да подпомогне учебно-възпитателната работа на училището и да даде подходящо четиво за подрастващите. Помества биографии на видни възрожденци, художествено и научно-популярно четиво, пословици, статии и дописки от ученици, задачи, весела страница и нотирани песни. Националистическо.
Тематика:
№ Иванчев: 8083
Забележки: Между сътрудниците: Елин Пелин, Антон Страшимиров, Тодор Христов, Екатерина Вл. Манчева, Сава Попов, Н. Бенев, Н. Дончев, Ст. Ганев, Хр. Стоянов, Ив. Кръстев, М. Дилянов и др.